Ιωάννης Σιγάλας

Καλλίεργος, ΟΤΜ, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος IABSE

Υβριδικά Πλαισιωτά Συστήματα Γεφυρώσεως Υπό Σεισμική Ένταση