Ευστάθιος Μπούσιας

Καθηγητής Παν. Πατρών

Δοκιμές δοκών σύζευξης με τη μέθοδο υβριδικής προσομοίωσης