Βούλα Πανταζοπούλου

Professor, York University, Canada

Νέα Υλικά Σκυροδέματος στις Αντισεισμικές Ενισχύσεις: Ευκαιρίες και Προκλήσεις