Κωνσταντίνος Χαλιορής

Καθηγητής ΔΠΘ

Πειραματική διερεύνηση και νέες τεχνικές ενίσχυσης δομικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση ινωπλισμένων υλικών Κανονιστικό πλαίσιο για την τεκμηρίωση υφιστάμενου δομικού συστήματος και εφαρμογή του σε πραγματικές κατασκευές