Δημήτριος Λιγνός

Associate Professor, EPFL, Switzerland

Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς μεταλλικών και σειμικτων κατασκευών: συμπεράσματα και εφαρμογές στους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς