Ομιλητές/ριες

Προσκεκλημένες ομιλίες – Keynote lectures

Θεματικές ομιλίες – Theme Lectures

Νέοι Ευρωκώδικες και επικείμενες αλλαγές που αφορούν την Ελλάδα

Πεμπτη 20/10

Καινοτόμες δομοστατικές & γεωτεχνικές μέθοδοι για την εκτίμηση της σεισμικής κίνησης και την Αντισεισμική Προστασία των κατασκευών

Παρασκευή 21/10

Γιάννης Αναστασόπουλος
Professor, ETH, Switzerland
Δομνίκη Ασημάκη
Professor, California Institute of Technology, USA
Σταυρούλα Κοντοέ
Associate Professor, Imperial College London, UK
Ανδρέας Σταυρίδης
Associate Professor, University at Buffalo, USA

Πρόσφατοι Σεισμοί – παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Παρασκευή 21/10

Γεώργιος Μυλωνάκης
Professor, University of Bristol, UK & Khalifa University, UAE.
Αναστασία Κυρατζή
Καθηγήτρια ΑΠΘ
Ιωάννης Ψυχάρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Κανονισμοί Επεμβάσεων – Ενισχύσεις – Νέα υλικά – Πειραματική Σεισμική Μηχανική

Παρασκευή 21/10

Χαράλαμπος Μουζάκης
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Κωνσταντίνος Χαλιορής
Καθηγητής ΔΠΘ

Μεγάλα Έργα & Υποδομές

Σάββατο 22/10

Πάρις Μπίλιας
Αντιπεριφεριάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας